03 56 28 499 ali 05 99 87 122

Politika varstva osebnih podatkov

Pri Pizzeriji Dimnik smo zelo pozorni na varovanje osebnih podatkov in spoštujemo zasebnost posameznika. Zavezujemo se, da osebne podatke, pridobljene prek spletnega obrazca skrbno varujemo.

Politika zasebnosti ureja zbiranje, hrambo in obdelavo osebnih podatkov, ki jih posredujete Pizzeriji Dimnik. Vaši podatki bodo uporabljeni izključno za namene obveščanja o naših storitvah in javnosti ne bodo dostopni. Zbrane podatke bomo varovali v skladu z ZVOP-1, ZVOP-2 (usklajeno z zadnjim drugim branjem april 2018, prilagojeno bo s sprejetjem ZVOP-2) in GDPR.

UPRAVLJAVEC

Upravljavec osebnih podatkov v pomenu, kot ga določata Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in veljavni zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov, je:

Pizzerija Dimnik 
Obrtniška cesta 1, 1420 Trbovlje
e-pošta: info@pizzerija-dimnik.si

OSEBNI PODATKI IN NAMEN NJIHOVE OBDELAVE 

Osebne podatke uporabljamo samo za izvajanje informiranosti o naših storitvah.

 OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

Osebne podatke, ki so nam posredovani ob izpolnitvi spletnega obrazca, obdelujemo izključno za namene, za katere so bili pridobljeni.

V želji po nenehnem izboljševanju kakovosti naših storitev v povezavi z elektronskimi sporočili, ki vam jih pošiljamo, spremljamo in obdelujemo tudi podatke o prikazih prejetih sporočil in klikih na povezave v prejetih sporočilih, odjavah, nedelujočih e-mail naslovih ipd.

Podatke obdelujemo tudi za potrebe lastne statistike.

Podatke varujemo z ustreznimi pravnimi in tehničnimi ukrepi ter jih ne posredujemo tretjim osebam, ne posredujemo v druge države, niti ne bogatimo podatkov s podatki iz drugih virov.


UPRAVLJANJE S PODATKI

Osebne podatke posredujemo le partnerjem, ki za Pizzerijo Dimnik izvajajo pogodbene storitve (računovodstvo, IT podpora) in so potrebne za izpolnjevanje storitve.

ČAS HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

Čas hrambe osebnih podatkov je različen glede na zakonske zahteve in namene. Ob morebitnih zakonskih spremembah velja zadevna zakonska uredba.

 VAŠE PRAVICE

V skladu z določili Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) imate pravico do:

  • vpogleda,
  • popravka,
  • izbrisa,
  • prenosljivosti,
  • omejitve obdelave osebnih podatkov,
  • ugovora.

Pri uveljavljanju pravic ali za vse dodatne informacije nam pišite na elektronski naslov:
info@pizzerija-dimnik.si

Vsak posameznik lahko v primeru, da meni, da so mu z naše strani kakor koli kršene pravice z naslova varstva njegovih osebnih podatkov, poda pritožbo pri nadzornemu organu – Informacijskemu pooblaščencu v Republiki Sloveniji: Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, https://www.ip-rs.si.

Politika zasebnosti Dimnikarstva Lepoša se lahko v času dopolnjuje, ne obveščamo o vsakokratnih spremembah in dopolnitvah, ki začnejo veljati z objavo.

PRITOŽBE IN SPORI

Pizzerija Dimnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov ter se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost zagotavljanja učinkovitega sistema obravnavanja pritožb.

V primeru težav se kupec s izvajalcem storitve Pizzerijo Dimnik poveže telefonsko na številko 03 56 28 499 ali po elektronski pošti na info@pizzerija-dimnik.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

Pizzerija Dimnik se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniških sporov nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in potrebnim časom ter stroški, ki nastanejo zaradi reševanja spora, kar je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. Zato si Pizzerija Dimnik prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

Izvensodno reševanje potrošniških sporov
Skladno z zakonskimi normativi Pizzerija Dimnik ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Pizzerija Dimnik, ki kot ponudnik blaga in storitev na območju RS, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom tukaj.

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL

Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.